Multitrend
Du er her Forsiden Ikke kast EE-avfall i restavfallet

Ikke kast EE-avfall i restavfallet

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet, og skal derfor aldri kastes i vanlig søppel. I EE-avfall finnes det også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Returselskapet Norsirk opplyser at hele 90 prosent av alt EE-avfall som samles inn gjenvinnes og brukes på nytt. 

Husk derfor å alltid levere ødelagt EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles riktig og resten av produktet gjenvinnes.


Vi tar imot dine gamle produkter

Multitrend tar vårt produsentansvar på alvor, og gjennom medlemskap i returselskapet Norsirk er vi med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og forsvarlig behandling av EE-avfall.

Norsirk tar imot EE-avfall uten kostnad. Du kan finne en liste over nærmeste sted på sortere.no. Du kan også sende ditt EE-avfall i retur til oss vederlagsfritt via post, kontakt kundeservice så hjelper de deg videre. EE-avfallet som returneres må være tilsvarende det vi selger, eller har solgt det siste året, men det kan også være produkter fra en annen produsent. Mengden avfall som returneres skal være i samsvar med det du har kjøpt nytt av oss. 
 
Gjenbruk og gjenvinning av gamle og ødelagte produkter er viktig for en bærekraftig utvikling. Les mer om kildesortering av ulike produkter på sortere.no